Cursuri si Instruiri

Cu toţii ştim un adevăr simplu şi evident: „Omul cât trăieşte învaţă”. Se poate învăţa în foarte multe feluri: învăţăm din cărţi, din povestiri, dar şi din experienţă. Când vorbim însă de învăţare şi de instruire în domeniul protecţiei muncii, al situaţiilor de urgenţă, cred ca este uşor de înţeles că preferăm să învăţăm din cărţi, din norme, din păţaniile altora şi mai puţin din experienţa….. pe propria piele!

Haideţi să vedem cum defineşte Dicţionarul Explicativ aceste noţiuni

În „Dex”, „Învăţământul” este definit:

• Activitate social organizată de instruire și de educare a tinerei generații.

• Totalitate a instituțiilor de instruire dintr-o țară

• Concluzie dedusă din practica vieții sociale sau individuale

• Îndrumare dată cuiva sau primită de cineva

Iar „Cursul” este definit:

• Expunere, predare a unei materii de studiu sub forma unui ciclu de lecții sau de prelegeri;

• Ciclu de lecții tipărite, șapirografiate sau dactilografiate în volum (și servind ca manual).

Aş dori să corelez aceste patru aspecte ale definiţiei învăţământului precum şi cele două ale cursului cu modul în care se desfăşară activitatea de formare profesională în domeniul protecţiei muncii şi al situaţiilor de urgenţă la noi în ţară. Tema este vastă, dificultatea constă în a expune esenţa acestei teme importante din viaţa cotidiană precum şi în procesul de muncă.

De ce importantă protecţia muncii ? Iată ce spun cifrele reci dar elocvente ale statisticilor:

În domeniul Protecţiei muncii:

În fiecare an, aproximativ 5 milioane de persoane din Uniunea Europeană suferă accidente de muncă, care generează întreruperi din lucru pentru mai mult de 3 zile, însumând în medie aproximativ 146 milioane de zile de lucru pierdute (conf. Eurostat).

În domeniul Situaţiilor de urgenţă – SU :

În ultimii 30 de ani, diferite calamităţi naturale au generat peste 3 milioane de victime, au adus boli, sărăcie şi multe suferinţe pentru 1 miliard de oameni, au produs pagube materiale de sute de miliarde de dolari. La acestea se adaugă cele pe care omul şi le-a provocat singur prin perpetuarea conflictelor militare generatoare de mari suferinţe şi distrugeri, dar şi de grave dezechilibre în mediul înconjurător. Există în lume cantităţi de diferite muniţii imposibil de evaluat şi localizat, care produc zilnic victime şi al căror pericol se va menţine un viitor îndelungat.

Aceste realităţi au generat un răspuns pe măsură din partea societăţii omeneşti în ansamblul ei. Se mobilizează resurse uriaşe pentru a contracara efectele negative ale accidentelor de muncă, bolilor profesionale, incendiilor, inundaţiilor, avariilor tehnice majore, cutremurelor, atacurilor armate de orice natură, poluări majore, alunecări de teren, etc. Statele lumii alocă procente importante din PIB pentru aceasta luptă continuă cu evenimentele nedorite.

Resursele mobilizate sunt de toate tipurile: umane, logistice, financiare. Cea mai importanta resursă este desigur cea umană, singura care poate pune în operă celelalte tipuri de resurse. Ori resursa umană trebuie formată profesional, trebuie învăţată să folosească în condiţii de maximă eficienţă resursele materiale care oricum sunt limitate. Astfel atât protecţia muncii cât şi noţiunile specifice situaţiilor de urgenţă sunt considerate ca parte integrantă a formării profesionale, a pregătirii fiecărui om aflat la locul de muncă şi nu numai în procesul muncii.

Revenind la definiţia învăţământului, referitor la instruirea şi educarea tinerei generaţii:

Aceasta sună foarte frumos, dar la noi, din păcate nu s-a înţeles faptul că programele şcolare trebuie să conţină noţiuni legate de protecţia muncii, de modul de comportare în situaţii de urgenţă, de producere a catastrofelor de orice natură. Aceste aspecte dacă sunt totuşi prezente în manuale sau cursuri ele sunt undeva la coada listei, nu li se acordă importanţa cuvenită, sunt tratate pur formal.

Nu mai vorbim de faptul că nu doar tânăra generaţie trebuie formată în aceste domenii, ci şi adulţii. Este motivul pentru care au apărut o serie de ocupaţii care sunt dedicate exclusiv acestor activităţi. În plus aproape toate activităţile cuprinse în COR au capitole distincte care vizează securitatea muncii şi situaţiile de urgenţă pentru simplul motiv că orice activitate umană poate fi afectată de evenimentele nedorite.

În ţara noastră avem două sisteme paralele de învăţământ, cel clasic pe care îl cunoaştem gestionat de Ministerul Învăţământului şi cel de formare continuă al adulţilor gestionat de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

EURAMIS CONSULTING este autorizată de această instituţie (care include CNFPA prin reorganizare) pentru formare profesională a adulţilor în următoarele ocupaţii:

Pentru absolventi de studii medii Cod COR 325723:  »Descarca aici oferta!

„Curs Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” – nivel mediu, 80 ore

Pentru absolvenți de studii superioare Cod COR 226302:  »Descarca aici oferta!

„Specialist în domeniul securităţii și sănătății în muncă” – nivel mediu, 80 ore

Pentru reprezentanţii salariaţilor în Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM).

„Curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă’’ – Destinat reprezentanților lucrătorilor în Comitetul de securitate și sănătate în muncă, 40 ore

Curs “Cadru tehnic cu atribuţii PSI” COR 541902, tarif promoţional: 600 LEI (Tarif scutit de TVA)

Curs “Auditor de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională”,  COR 242317, tarif promoţional: 750 LEI (Tarif scutit de TVA)

Alte cursuri pentru formare profesională: 

 Curs “Formator”, COR 242401, tarif promoţional: 800 LEI (Tarif scutit de TVA)

Curs “Manager Proiect“, COR 242101, tarif promoţional: 800 LEI (Tarif scutit de TVA)

Aceste ultime două cursuri sunt importante pentru managementul securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă.

Echipa EURAMIS CONSULTING, deplin încredinţată de misiunea sa de reducere a suferinţelor umane, de reducere a frecvenţei şi gravităţii evenimentelor nedorite, este implicată în formarea profesională a specialiştilor din domeniul protecţiei muncii şi situaţiilor de urgenţă. Mulţi specialişti formaţi în cadrul EURAMIS, au constituit companii furnizoare de servicii în aceste domenii. Acest lucru ne onorează dar ne şi provoacă să rămânem mereu printre cei mai buni, să pune pasiune în munca noastră.

Concluziile deduse „din practica vieții sociale sau individuale” ne dau motivarea necesară de a presta servicii de calitate, de a acorda importanţă şi seriozitate maximă actului de învăţământ şi de formare a specialiştilor în domeniul protecţiei muncii şi situaţiilor de urgenţă.

Dorim să acordăm toate îndrumările necesare clienţilor noştri, fie persoane fizice care se formează în aceste specializări, fie companiilor locale şi multinaţionale care sunt clienţii noştri de peste 15 ani.

Atât cursurile cât şi instruirile susţinute de EURAMIS nu sunt plictisitoare, nu au ca ingredient unic „expunerea” sau predarea monotonă „a unei materii de studiu sub forma unui ciclu de lecții sau de prelegeri”. Realizăm sesiuni de cursuri şi de instruiri interactive, cu studii de caz, cu exemple de soluţii practice adaptate fiecărei companii în parte în funcţie de domeniu de activitate, de cultura internă a organizaţiei.

Nu oferim doar „Suporturi de curs” frumoase (suporturile noastre de curs sunt avizate de autorităţi), ci dorim să conştientizăm toţi actorii implicaţii în aceste domenii: conducători de loc de muncă, manageri generali, reprezentanţi ai managementului desemnaţi pentru a se ocupa exclusiv de aceste activităţi.

Conştientizarea este pasul premergător şi indispensabil care trebuie făcut pentru a responsabiliza persoane cu drept de decizie pentru a lua măsurile cu caracter preventiv necesare eliminării sau limitării pe cât posibil a evenimentelor nedorite.

Clienţii noştri vorbesc referitor la serviciile EURAMIS CONSULTING!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>